Hva kan vi bidra med i mobbekampen?

Vi er en demokratisk, idéell og tverrpolitisk forening som jobber for den mobbefrie skolen, to ganger støttet av Akershus Fylkeskommune. Vårt styre har høy kompetanse, blant annet på mobbing av høyt av begavede barn. Trygge barn er fundamentet for kunnskapsskolen. Vi er aktivt engasjert i mobbesaker, offentlig debatt, forebyggende arbeid hos skoler og i Datatilsynets Trygg Bruk nettverk. Denne siden viser et utsnitt av det vi gjør. Vi har lenge bivånet systemet selv forsøke å løse de systematiske problemene som tillater mobbingen. Det har så langt ikke lyktes. Likevel blir foreldrerepresentanter sjeldent inkludert. Siste eksempel er Djupedalsutvalget som Halvorsen satte ned til å løse "mobbegåten". Utvalget inkluderte en rekke lærere og offentlige ansatte, men ikke én uavhengig foreldrerepresentant. Mobbeproblemet er ingen gåte. Vi ser de samme problemene i sak etter sak. Vi må løse problemet i samarbeid, da må også familienes stemme bli hørt der beslutningene tas.

Den rykende ferske Elevundersøkelsen viser at svært mange elever som plages på skolen ikke får hjelp. Les artikkelen i Aftenposten her.

Er det usynlig mobbing, eller er det snakk om vilje til å se? Elevene vet hvem som har det vanskelig, her må skolen bli flinkere til å se, lytte og spørre. Les vår kommentar i artikkelen ved Irma M. Rustad.

 

Man trenger ikke være professor for å forstå at vi må sette inn ressursene der det er mest mobbing. Elevundersøkelsen i fjor viste oss at majoriteten av mobbingen skjer i friminuttene, så hva har skjedd? La oss se i den rykende ferske elevundersøkelsen:

alt

Det er med stor interesse vi har lest tallene fra Elevundersøkelsen 2013. Det er positivt at tallene indikerer en liten nedgang i mobbetallene, men både forskerne ved NTNU og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen advarer mot å tolke tallene for optimistisk. Det er nemlig skjedd endringer i spørsmålene siden 2012, og derfor er ikke materialet direkte sammenlignbart. Ser vi isolert på spørsmålet om eleven er blitt mobbet 2-3 ganger i måneden eller mer, svarer i år 4,2 % bekreftende, mot 6,8 i fjor. Imidlertid er det kommet flere nye spørsmål. Blant annet blir elevene spurt om hvor ofte noen har gjort narr av dem eller ertet dem slik at de ble leie seg. Her svarer 10,7 % at det skjer 2-3 ganger i måneden eller mer. Det er ikke lett å trekke entydige konklusjoner av dette eller sammenlikne tallene, for grensen mellom erting og mobbing er på ingen måte entydig. Kanskje har flere svart at de ble ertet rett og slett fordi de forstår begrepet erting bedre enn mobbebegrepet?

Etter vårt engasjement i en trist mobbesak i Vestfold har Elin Dragland vært vår lokale ressurs. Hun skrev en kronikk om saken, ble invitert til portrettintervju og fikk tre helsider om saken og vårt arbeid. Deretter ble Elin invitert til TV-intervju om mobbeproblematikk hvor hun snakker foreldrenes sak. Se intervjuet her! Foreldre står ikke lengre alene.

Vi deltok på konferansen Trygg Bruk i regi av medietilsynet. Det var meget interessant om mobbing og risiki barn utsettes for i det digitale rom. I gruppearbeid møtte vi en rekke aktører vi lenge har fulgt mobbearbeidet til. Vi livetvitret fra konferansen. Er du på twitter, så følg oss for spennede oppdateringer. Se programmet her. Vår representant var gen.sek. Irma M. Rustad.

alt

Intervju med forside og dobbelside oppslag

Styremedlem Elin Dragland skrev kronikk vedrørende mobbesaken i hennes hjemfylke. Elin ble deretter bedt om intervju og fikk dobbelside i avisen. 

Elin har selv erfaring fra mobbesak med skolen og skrev to kronikker som begge kom som mest lest på Aftenpostens debattsider. 

Kronikken, Barn lider mens de voksne krangler, har vi gjengitt her

Vi uttalte oss til Tønsberg blad i forbindelse med mobbesak på skole i Vestfold. Vi ga klar støtte til familien hvor eleven flyttet etter lærermobbing og ble utfylt sitert . Skolen hadde fått refs etter tilsyn fra fylket, men verken kommune eller fylke ville erkjenne mobbingen. Saken ble publisert på betalingsversjonen. Vår gen.sek. Irma Rustad ble intervjuet i anledning saken.

Skrevet av styremedlem Marit Bjørkevoll

Kronikk publisert i Stavanger Aftenblad 5. oktober 2013

Ifølge opplæringsloven paragraf 9a-3 skal skolen fatte enkeltvedtak når det varsles om mobbing. Men mye tyder på at mange skoler overser denne bestemmelsen. Det er faktisk et lovbrudd.

Vi ble i dag med i Medietilsynets gruppe for Trygg Bruk. Der samles en rekke organisasjoner for å gjøre barn trygge på nett. Digital mobbing er et stort og økende problem. Vi deltar selvfølgelig! Første evenement er Ung og Digital konferansen på Kripos, hvor vi stiller med en representant. Les mer om Trygg Bruk her.

Vi har rundet en milepæl. 3 000 følgere innen temaet mobbing er vi godt fornøyd med. 

alt

Vi var invitert til Eide kommune sin planleggingsdag før skolestart. Fokuset var: mobbing! 

Irma M. Rustad representerte Foreningen Mobbing i Skolen og bidro med foreldrenes perspektiv. Temaet var; hvordan unngå at mobbing blir til skole-hjem konflikt. Vårt budskap er å unngå de vanligste fallgrubene som vi ser er så ødeleggende i mange mobbesaker.

På trykk i Fædrelandsvennen 30. april 2013.

Skrevet av Styremedlem Marit Bjørkevoll

alt

Ifølge opplæringslovens Paragraf 9a skal skolen fatte enkeltvedtak når det varsles om mobbing. Men mye tyder på at mange skoler overser denne bestemmelsen. Fædrelandsvennen gjorde nylig en selvstendig kartlegging av samtlige skoler i 9 kommuner for å finne ut hvor mange vedtak som har blitt fattet de siste 3 årene. Flere skoler hadde ikke hadde fattet et eneste enkeltvedtak! Paragraf 9.a.3 i opplæringsloven trådte i kraft i 2002. Det er altså en lov som skolen har hatt over 10 år å gjøre seg kjent med. Allikevel er det mange skoler som ikke følger loven, som overser påleggene i opplæringsloven og forvaltningsloven. Hvorfor?

alt

Norge har en relativt streng straff for rektorer som unnlater å handle mot mobbing med en potensiell fengselsstraff på inntil 3 måneder. Titusner av barn mobbes, men ingen rektorer er så langt dømt. Nå har foreldre ved Kautokeino Barneskole gått sammen med anmeldelse. Vil de nå frem? 

Hør saken på P2 med kommentar fra vår generalsekretær Irma M. Rustad:

Mobbing er et alvorlig voldsproblem i skolen

Barn som mobbes lider ofte i stillhet. Foreldre risikerer møte en skole som er uforstående til at barn mobbes, de ser ikke alltid mobbingen i egen skole.

Mobbere kan være populære, både blant medelever og lærere, mens de usatte barna lider. Slik skal det ikke være i norsk skole.

Det er ikke nok å stille nye og strengere krav til skolen. Verken skole eller hjem ønsker mobbing. Vi må jobbe sammen for å få det til! Les våre løsninger

Slik løser vi mobbeproblemet!

Annonser

nyhetene først!

Det skjer hele tiden nye ting innen temaet mobbing og vi følger nyhetene tett. Både innen forskning, pedagogikk, skolers erfaringer og ikke minst ved pågående saker relatert til mobbing. Vi deler nyheter nesten daglig på Facebook og Twitter. Når vi vet - vet du!

mobbefri skole!

Ikke mulig, tenker du kanskje, men selvfølgelig er det mulig! Mobbing er krenkelser som gjentas over tid. Krenkelser kan skje, men hvorfor skal de få gjenta seg - over tid?

Vår kompetanse innen mobbing stammer fra 15 års arbeid innen feltet. Vi har snakket med mange foresatte og kjenner de vanligste feilene skolene gjør. Det er faste mekanismer som gjør at en mobbesak utvikler seg til en skole-hjem konflikt. Derifra kan det bli en konflikt mellom skole og fylke. Mellom fylket og kommunen. Og mellom kommunen og skolen. Slike konflikter blir ofte bredt dekket i lokale medier og nasjonale riksmedier. Mobbing er grusomt for barnet som utsettes for det. Det er tungt for foresatte og søsken. Det er heller ingen ønskelig situasjon for skolen, kommuneledelsne eller fylket. Det enkleste er å løse mobbesaker slik at barn kan gå trygt på skolen.

Vi har et foredrag om Hvordan unngå de vanligste fallgrubene i mobbesaker. Kontakt oss på 21 99 42 00 eller post@mobbingiskolen.no for mer informasjon. Foredraget tar opp temaet med varme og litt humor. Det egner seg for lærere og skoleadministrasjon for eksempel på seminar/temadag. 

Ditt barn har lovpålagt rett til trygg skolegang

Det er skolen sitt ansvar å stoppe mobbing.

Du har mange muligheter hvis ditt barn blir mobbet. Registrer deg gratis som støttemedlem og få fri tilgang til alle artikler. Ved å bli støttemedlem samtykker du i å motta et nyhetsbrev i blant.

Bli platina medlem og bestem selv hva du vil støtte med. Intet er for lite og intet er for stort! Bli platina-medlem her!

Bli medlem!

Ditt medlemsskap betyr mye for oss. Du gir oss en stemme. Vi får kraft til å endre hverdagen for norske skolebarn. Tusen takk! Bli medlem

Medlemsfordeler

Verdien av å hjelpe norske skolebarn er stor. Du gir oss støtten til å gjøre dette arbeidet. Her får du ressurser mot mobbing. Les mer

Se partienes mobbepolitikk

Våre politikere sitter med makten til å løse dette alvorlige samfunnsproblemet som rammer over 40.000 av våre barn og unge!

Hva vil partiene gjøre? Vi spurte stortingspartiene før valget, og satte sammen alle spørsmål og svar på portalen VisjonerForNorge.no.

Hva synes vi? Dette er ikke godt nok! Det er mange luftige ord, men ofte uten konkrete planer og forpliktelser. Dette hadde det ikke blitt rare oljeplattformen av. Så går heller ikke mobbetallene ned. Les selv. 

Trenger du hjelp?

Vi har lang erfaring med å konsultere foresatte i mobbesituasjoner. Det gjelder hele styret som alle har sett mobbesaker på nært hold. Det er ikke et vakkert syn når en skole velger å rettferdiggjøre sine handlinger fremfor å stoppe mobbing. Mange familier føler seg alene når man plutselig befinner seg i konflikt med skolen. Fordi du ville beskytte barnet ditt.

Du er ikke alene. På nettsiden finner du en rekke artikler med informasjon, tips og råd. Ring oss gjerne på 21 99 42 00 for en samtale. 

Dessverre har verken vi eller noen andre autoritet ovenfor skolen. Det har bare fylket, men vi vet hvordan du kan gå frem for å bli hørt. 

Vi setter alltid barnets interesse først. Det er ikke alltid sammenfallende med det foresatte opplever som rettferdig. Dessverre. Ønsker du rettferdighet så venter 40-60.000 barn på din hjelp. Da kan du bli med å jobbe mot mobbing i foreningen. Din erfaring er verdifull og kan hjelpe andre.

Barn trenger sine foresatte mer enn noen gang når selvbildet pulveriseres av mobbing. Stå på til barnet er trygt!

Nyheter!

Følg oss på Facebook og Twitter for løpende oppdateringer.