I Brønnøysund skapte en alvorlig mobbeepisode krav om at mobbere skulle utestenges fra fotballaget. En voldsepisode hvor tre eldre gutter ga en yngre gutt "bank" på skoleveien var foranledning til forslaget. Vi uttalte oss til NRK om saken.

Vi er meget skeptiske til at en idrettsforening skal foreta straffereaksjoner på mobbing som har skjedd på skolen. Det er skolen sitt juridiske ansvar å stoppe mobbing på skolen. Etter opptaket fikk vi en opprørt telefon fra en mor som fortalte at hun måtte flytte barnet sitt fra den samme skolen. Denne saken har vært publisert på NRK.no (se lenke under). Skolen må ta mobbing på alvor.

Hør opptaket fra NRK "Her og Nå"

Opptaket er redigert.

Her og Nå på NRK P1 har rundt 600.000 lyttere.

TV innslag på NRK Distriktsnyheter

Vi var på Marinlyst og deltok i nyhetsprogrammet, Se klippet her.

Her er artikkel om saken på NRK.no

Tidligere mobbesak ved samme skole

Her er tidligere oppslag fra moren som fortalte at datteren ble mobbet ut av skolen. Rektor var den samme som i dag. Familien forbereder nå erstatningssøksmål: Datteren mobbet ut av skolen.

Det er ikke nok å stille nye og strengere krav til skolen. Verken skole eller hjem ønsker mobbing. Vi må jobbe sammen for å få det til! Les våre løsninger

Slik løser vi mobbeproblemet!

Annonser

Bli medlem!

Ditt medlemsskap betyr mye for oss. Du gir oss en stemme. Vi får kraft til å endre hverdagen for norske skolebarn. Tusen takk! Bli medlem

Medlemsfordeler

Verdien av å hjelpe norske skolebarn er stor. Du gir oss støtten til å gjøre dette arbeidet. Her får du ressurser mot mobbing. Les mer

Trenger du hjelp?

Vi har lang erfaring med å konsultere foresatte i mobbesituasjoner. Det gjelder hele styret som alle har sett mobbesaker på nært hold. Det er ikke et vakkert syn når en skole velger å rettferdiggjøre sine handlinger fremfor å stoppe mobbing. Mange familier føler seg alene når man plutselig befinner seg i konflikt med skolen. Fordi du ville beskytte barnet ditt.

Du er ikke alene. På nettsiden finner du en rekke artikler med informasjon, tips og råd. Ring oss gjerne på 21 99 42 00 for en samtale. 

Dessverre har verken vi eller noen andre autoritet ovenfor skolen. Det har bare fylket, men vi vet hvordan du kan gå frem for å bli hørt. 

Vi setter alltid barnets interesse først. Det er ikke alltid sammenfallende med det foresatte opplever som rettferdig. Dessverre. Ønsker du rettferdighet så venter 40-60.000 barn på din hjelp. Da kan du bli med å jobbe mot mobbing i foreningen. Din erfaring er verdifull og kan hjelpe andre.

Barn trenger sine foresatte mer enn noen gang når selvbildet pulveriseres av mobbing. Stå på til barnet er trygt!

Nyheter!

Følg oss på Facebook og Twitter for løpende oppdateringer.