Invitasjon til årsmøte 2017

Nyhetsbrev 22. september 2023
Hei Irma Rustad!
 

Invitasjon til årsmøtet 2017

Vi har gleden av å ønske alle våre medlemmer hjertlig velkomne til årsmøtet:

Sted
: Konglungen i Asker (Gml. Konglungvei 1D)
Dag: Lørdag 20. mai 
Tid: Kl. 18:00

Send din påmelding til irma@mobbingiskolen.no, innen 18. mai. 

Agenda

Arbeidet med ny mobbelov er fullførtAv generalsekretær Irma M. Rustad


Irma har jobbet med den nye mobbeloven siden 2013 og et stort arbeid er nå fullført. Hva innebærer den nye loven og hva vil dette bety i mobbearbeidet? Vi har deltatt i departement, høring, media, debatter, opprop og på Stortinget. Familiens stemme har sjelden blitt båret sterkere enn det vi har gjort i denne saken, likevel kjenner vi på en tung skuffelse.

Hva er feil med klageordningen?Av styremedlem Erik Torp

Erik har bistått familier i to store mobbesaker som begge har gått til klagebehandling hos fylkesmannen. Vi har lenge vært kritiske til fylkesmannen som klageinstans, men i ny lov er det fortsatt de som har ansvaret for å ivareta barnas rett til trygg skolegang. Hvilke erfaringer har vi etter de to store sakene som nå er til behandling hos fylkesmannen?

Manglefullt om mobbing i lærerutdannelsenAv styremedlem Marit Stafseth

Læreren sitter i førersetet når krenkelser og mobbing skal endres til toleranse, samspill og inkludering. Det er bred enighet om at læreren trenger kompetanse på mobbing, men er undervisningen i lærerutdannelsen god nok? Marit er nyutdannet lærer og har fått verdifull innsikt i hva som finnes og hva som mangler.

Vi streamer årsmøtet live på Facebook!


Lørdag fra 18:30 streamer vi den faglige delen live på vår Facebook side! Der kan du også kommunisere med oss.

Takk til NettSkred som gjør det mulig. Ønsker du sikker nettside så anbefaler vi varmt vår faste sponsor. Referer til Foreningen Mobbing i Skolen og få 15% rabatt på ny nettside.

Ha en riktig god 17. mai!

Vi sees på årsmøtet!
--
Følg oss på Facebook og Twitter | www.mobbingiskolen.no | E-post
Powered by AcyMailing