Nei til svekkelse av barns rettsvern

Nei til mobbelov som svekker barn

Nei til mobbelov som svekker barn

Fagtungt møte med våre folkevalgte

Flere års arbeid med ny mobbelov skulle sette en endelig stopp for mobbingen. I stedet har Kunnskapsministeren laget et lovforslag som svekker barnas rettssikkerhet. Denne svekkelsen har ikke flertall i Stortinget hvis støttepartiene tar avstand fra lovforslaget. Med landets ledende faglige og juridiske ekspertise innen mobbing møtte vi de skolepolitiske stortingsrepresentantene for Kristelig Folkeparti og Venstre.

Les hele artikkelen

Les mer

Ny signatur: Mobbeombudene for foreldre og elever i grunnskolen i Larvik

Ny signatur: Mobbeombudene for foreldre og elever i grunnskolen i Larvik

Mobbeombudene støtter helhjertet oppropet mot en ny mobbelov som reduserer barnas rettssikkerhet. De er et privat mobbeombud som hjelper foreldre og elever gratis inn mot alle grunnskoler i Larvik.

Besøk Mobbeombudene på Facebook

Les mer

Kommunal Rapport: Kritikken hagler til forslaget til ny mobbelov

Kommunal Rapport: Kritikken hagler til forslaget til ny mobbelov

"Mobbetallene viser at skolene både trenger mer kompetanse og et mer skremmende ris bak speilet."

Les hele artikkelen i Kommunal Rapport

Les mer

Kommunal Rapport: Lovendring vil svekke elevenes rettigheter

Kommunal Rapport: Lovendring vil svekke elevenes rettigheter

Gaute Bjørnsen har bred faglig tyngde med erfaring blant annet fra Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger, som i dag er vårt nasjonale kompetansesenter mot mobbing. Han har vært personlig engasjert i flere grove mobbesaker og kjenner godt til hva som mangler i dagens system.

Han skriver en sterk kronikk og har han rett? Har Skolelederforbundets stilt krav som fremmer interessene til dårlige skoleledere på bekostning av barns helse? Er lovforslaget et resultat av en svak politisk ledelse som lar seg styre av særinteresser på bekostning av barna?


Les kronikken i Kommunal Rapport

Les mer

Fædrelandsvennen: Sterk kritikk mot regjeringens mobbetiltak fra flere hold

Fædrelandsvennen: Sterk kritikk mot regjeringens mobbetiltak fra flere hold

"De som har signert oppropet tror regjeringens nye antimobbe-plan vil gjøre det lettere for skoler å la være å ta mobbesaker på alvor, og peker blant annet på at det i forslaget står at skoleledelsen bare skal varsles dersom læreren mener det trengs."

Les artikkelen her

Les mer

Bergensavisen: Sterk kritikk mot regjeringens mobbetiltak fra flere hold

Bergensavisen: Sterk kritikk mot regjeringens mobbetiltak fra flere hold

"– I det gamle lovforslaget var det barnets subjektive oppfatning som gjaldt. Nå blir det læreren som bestemmer om barnet blir mobbet eller ikke. "

Artikkelen er kun for abonnenter.

Les mer

Agderposten: Sterk kritikk mot regjeringens mobbetiltak

Agderposten: Sterk kritikk mot regjeringens mobbetiltak

"– Både eksperter, advokater og foreldre mener regjeringens mobbetiltak vil svekke barns rettssikkerhet. " "

Artikkelen er kun for abonnenter.

Les mer

Firda: Kunnskapsministeren er ikkje einig

Firda: Kunnskapsministeren er ikkje einig

"Tidlegare i år presenterte Torbjørn Røe Isaksen (H) mobbetiltaka til regjeringa. No har fleire aktørar underteikna eit opprop som slaktar tiltaka."

Artikkelen er kun for abonnenter.

Jærposten hadde tilsvarende oppslag.

Les mer

Klassekampen: - ..Dei nye tiltaka vil gjere at barn og foreldre kan gløyme å nå fram..

Klassekampen: - ..Dei nye tiltaka vil gjere at barn og foreldre kan gløyme å nå fram..

"Dei som har signert oppropet trur den nye antimobbe-planen vil gjere det lettare for skular å la vere å ta mobbesaker på alvor"

Artikkelen er kun for abonnenter.

Les mer

Klikk her hvis du ikke ser hele oppropet under