Nei til mobbelov som svekker barn

Fagtungt møte med våre folkevalgte

Flere års arbeid med ny mobbelov skulle sette en endelig stopp for mobbingen. I stedet har Kunnskapsministeren laget et lovforslag som svekker barnas rettssikkerhet. Denne svekkelsen har ikke flertall i Stortinget hvis støttepartiene tar avstand fra lovforslaget. Med landets ledende faglige og juridiske ekspertise innen mobbing møtte vi de skolepolitiske stortingsrepresentantene for Kristelig Folkeparti og Venstre.

Stortinget, foto av Irma M. Rustad Fag i fokus. To interesseforeninger var representert, men det ble kun en kort introduksjon fra Foreningen Mobbing i Skolen og Foreldrenettverk mot Mobbing. Fag sto i fokus og Gaute Bjørnsen holdt et solid innlegg om de alvorlig manglene i dagens lovforslag. Bjørnsen har faglig forankring fra forskningsmiljø og erfaring fra tunge mobbesaker i Bjerkreim kommune. Spørsmål fra Stortingsrepresentantene Anders Tyvand (KrF) og Iselin Nybø (V) ble saklig og utfyllende besvart. Se Bjørnsens kronikk i Kommunal Rapport (ekstern lenke) hvor han beskriver hvordan det nye lovforslaget styrker skoleledelse og skoleeier på bekostning av barna.

Advokat Sigurd Knudtzon har gjennom sitt arbeid med rettslige sider ved mobbing i skolen i boken Utdanningsrettslige emner blitt en ledende juridisk kompetanse på området. Han holdt et sterkt innlegg om svakhetene i lovforslaget. Den juridiske kompetansen på “begge sider av bordet” var høy, noe som gjorde gjennomgangen av lovforslaget spesielt interessant. Det er overraskende faglige svakheter ved lovforslaget.

Sterk kritikk av lovforslaget

Det er kommet sterk kritikk mot lovforslaget fra ulike hold. En del er samlet i dette tverrfaglige oppropet (lenke), Regjeringen har mottatt kritiske høringssvar mens blant annet Barneombudet, Mobbombudet og Odin Stiftelsen har vært åpent kritiske i media. Den brede kritikken var godt kjent for de til stede. Stortingsrepresentanter som bes stemme for lovforslaget møter argumenter for det svake lovforslaget. Det ble god anledning til å lufte og imøtegå argumentene som fortsatt brukes.

Møte på Stortinget 5. oktober 2016: Fra høyre, Sigurd Knudtzon Advokat fra Simonsen Vog og Wiig og lærebokforfatter om mobbing og jus, Kjartan Almenning, politisk rådgiver for venstre, Karianne Smitt for Foreldrenettverk Mot Mobbing, Iselin Nybø, stortingsrepresentant for Venstre, Anders Tyvand, stortingsrepresentant for Kristelig Folkeparti, Gaute Bjørnsen, mobbekspert med bakgrunn fra forskningsmiljø og Irma M. Rustad, generalsekretær for Foreningen Mobbing i Skolen.

Hva skal til?

Avslutningen på møtet var løsningsorientert. Lovteksten vi har i dag er tydelig og sterk, men det svikter i gjennomføringen. Fylkesmannen har ikke ivaretatt barnas rettigheter slik de skulle som familiens klageinstans. Opplæringsloven er barnas arbeidsmiljølov og skal sikre barn og unge på deres “arbeidsplass”, slik voksne blir på sin. Forskjellen på barn og voksne, er at barna mangler et effektivt "arbeidstilsyn" på sin "arbeidsplass". Barna har fått rettighetene til trygg skolegang, men i dag finnes rettighetene ofte kun på papir. Våre folkevalgtes mandat er å gi barna rettsikkerhet i praksis. Lovforslaget som styrker skoleledelse og skoleeier på bekostning av barns rettsvern er et feilspor.

Se samlesiden for oppropet

Bankkonto

Kontonummer
6219 06 57618


Gave

Velg beløp selv
Ingen gave er for liten

Bli medlem

Bli medlem her

Få vårt nyhetsbrev

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre våre tjenester. Ved å bruke nettsiden tillater du oss å bruke informasjonskapsler.
Ok