Organisasjonsform

Vi er en idéell, demokratisk medlemsforening registrert i frivillighetsregisteret i Brønnøysundregisteret.
Vårt organisasjonsnummer er 996 795 896 og vårt kontonummer er 6219 06 57618.