Barn utsettes for vold på skolen - skolesjefen er fornøyd med skolens ledelse

Flere barn ble utsatt for vold og mobbing i over et år. Til slutt gikk foreldrene sammen og krevde endring. Foreldregruppen fikk hjelp og bistand fra Foreningen Mobbing i Skolen.

Hør styremedlem Erik Torp uttale seg på NRK, han har erfaring med denne typen mobbesaker og bistår familiene i Grimstad:

Erik Torp

Les artikkelen på NRK sine nettsider.

En rekke løfter ble gitt, både fra skolesjefen og skolen. Den første uken etter at tiltakene ble satt i verk registrerte foreldrene 6 voldsepisoder. Nå hospiterer fem barn ved en annen skole.

Skal barna som ble utsatt for vold måtte flytte fra sin nærskole?

Gjennom båndopptak kan foreldrene dokumentere flere brutte løfter. Tiltak som ble iverksatt sikret ikke barna. Foresatte mener så mange som 5 barn byttet skole forrige år på grunn av mobbing. Etter sendingen tok en mor kontakt med oss og bekreftet det samme. Hennes barn hadde flyttet fra samme skole på grunn av mobbing og fått "et nytt liv". Likevel er Skolesjefen tilsynelatende fornøyd, både med skolens ledelse og tiltakene.

Barna som flyktet fra skolen har ikke fått noen hjelp av Fylkesmannen, som har meldt at de vil avvente utviklingen på skolen. I mange saker gjør foreldre en heroisk innsats som nesten ikke kommer deres egne barn til gode. Mange bytter skole og endringene de har satt i gang kan gjøre livet bedre for andre barn, men ikke deres egne. Vi mener det ikke er en god nok prosess for barn som utsettes for vold og mobbing.

Bli medlem

Bli medlem her

Gave

Velg beløp selv
Ingen gave er for liten

Bankkonto

Kontonummer
6219 06 57618


Få vårt nyhetsbrev

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre våre tjenester. Ved å bruke nettsiden tillater du oss å bruke informasjonskapsler.
Ok