Tips til skolestart

Tips til skolestart

Mobbing kan ramme alle. Derfor ligger en selvmotsigelse i at mobbing kan forebygges, likevel er det en del tiltak som kan redusere risikoen for mobbing og som kan gjøre barnet mer robust mot et negativt skolemiljø.

 1. Bygg nettverk med andre foreldre. Hvis du bor i et barnerikt boligområde kan du alt være involvert i nettverket. Er det få barn i nærheten kan det kreve ekstra innsats. En del har nettverk blant annet med barselgrupper som noen steder etableres av helsesøstrene. De fleste er positive til å skape seg et nettverk rundt barnet sitt, du vil ofte møte velvilje hvis du tar initiativ, enten du er mammaer eller pappa. 
 2. Engasjer deg i skolen. På skolen kan du melde deg både som klassekontakt, SU og FAU representant. Det gir nettverk med engasjerte foreldre og gir en bedre kontakt med skolen. 
 3. Bistå barnet i å bygge sosiale nettverk. Avtal med andre foreldre. Noen har rullerende ordning med tid hjemme etter skolen. En foreldre kan være tilstede og gi barna mat etter skoletid og bistå med leksene. Neste dag er det en annen foreldre. Andre har ordninger hvor de deler på at barna kommer hjem, får mat og deretter blir kjørt eller geleidet til en fritidsaktivitet som f.eks. fotball. Noen deler på å følge barna til skolen - og hente - det første året. Det gir trygghet, sosiale nettverk og gode vaner til barna.
 4. Utstyr. Pass på at barnet har utstyret det trenger til skolen, det bidrar til at han eller hun føler seg komfortabel og trygg.
 5. Beskjeder og timeplaner. I barnehagen er du kanskje vant med en daglig oppsummering når du henter barnet. Slik er det ofte ikke når du henter barnet fra SFO. Barn skal lære å bli selvstendige, men følg gjerne med på beskjeder, timeplaner og lekser.
 6. Vær tidlig ute. Hvis barnet kommer sent til skolen kan dagens første sosiale grupper allerede være etablert og aktiviteter/lek i gang. Ved å være ute i god tid kan man være blant de som etablerer seg i leken fra begynnelsen.
 7. Bli kjent. Hvis dere ikke bor i nærheten av andre barn kan det være en idé å be om klasselisten før skolestart. Før skolestart er det alltid noen barn hjemme som kanskje kjeder seg. Det går an å ringe foreldre og invitere barn over før skolen begynner. Slik har barnet noen kjente ansikt å forholde seg til første skoledag. Legg opp til noen hyggelige aktiviteter. Hvis det "låser seg" kan du alltids ha en film på lur.
 8. Alle eggene i en kurv? Vurder nettverk utenfor skolen. Mange barn omgås kun barn fra klassen. På skolen, på SFO, hjemme og på fritidsaktiviteter som fotball, håndball og turn. Hvis det blir problemer på skolen har barnet få alternativer. Det kan være fint å ha en aktivitet som ikke er knyttet til skolen. Hvis barnet også har venner fra barnehagen eller andre aktiviteter utenom klassekameratene, er det mer beskyttet hvis det blir problemer på skolen.
 9. Vær varsom med konflikter. Knapt noe berører oss så sterkt som våre barn, det kan gjøre en irrasjonell. Det samme gjelder for andre foreldre. Vær derfor ekstra varsom med konflikter i skolesammenheng.
 10. Læringsglede. Skole handler om læring. Barn som liker å lære vil få mer glede av skolen. Å begynne tidlig med høytlesning og barnebøker er både morsomt, hyggelig og gir barnet et positivt forhold til lesing og bøker.
 11. Særskilte behov. Har barnet ditt særskilte behov finnes det god hjelp i mange foreninger, både når det gjelder hvordan man går frem ovenfor skolen og også i forhold til sosiale utfordringer som kan møte den som har særskilte behov.
 12. Gled dere. Skole skal være utfordrende, spennende og gøy for barna. Blir det problemer er det hjelp å få.

Har du selv blitt mobbet?

Foreldre som selv har opplevd mobbing kan være ekstra sensitive for sine barn. Husk, du er ikke ditt barn. En dårlig dag behøver ikke å være mobbing, men kan rett og slett være en dårlig dag. Det er viktig å reagere, uten å overreagere. Samtidig vil ofte foreldre som selv har opplevd mobbing, lett kjenne igjen signalene. Da er det viktig å handle. Er du i tvil, ring oss gjerne for veiledning og bistand. Skoler har ofte dårlig kompetanse på å håndtere foresatte som selv har opplevd mobbing.

Bli medlem

Bli medlem her

Gave

Velg beløp selv
Ingen gave er for liten

Bankkonto

Kontonummer
6219 06 57618


Få vårt nyhetsbrev

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre våre tjenester. Ved å bruke nettsiden tillater du oss å bruke informasjonskapsler.
Ok